CÁC GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Thứ sáu - 06/11/2020 22:01
CÁC GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
  Ghi chú: Dấu_ là khoản trống      
  Điện thoại hỗ trợ: 0849480052 hoặc 0918104777   
STT Loại dịch vụ Tên gói cước Giá cước Nội dung gói cước Cú pháp đăng ký từ máy khách hàng gửi 1543
1 DATA 12THAGA 600,000 (TB) khuyen mai mien phi 100 GB data toc do cao moi thang trong vong 12 thang chi voi gia 600.000d khi dang ky goi cuoc 12THAGA cua VinaPhone 12THAGA_DL_0849480052 
2 DATA 12TMAXS 420,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc MAXS-12 thang  cua VinaPhone: uu dai 04 GB moi thang trong vong 12 thang chi voi 500.000d 12TMAXS_DL_0849480052 
3 DATA 60G 50,000 (TB) Khuyen mai DATA sieu hap dan: Dung thoa thich voi 60 GB data toc do cao trong vong 30 ngay (2GB DATA moi ngay) chi voi 50.000d khi dang ky goi cuoc 60G cua VinaPhone 60G_DL_0849480052 
4 DATA 6TBIG120 600,000 (TB) Khuyen mai DATA sieu hap dan: Co ngay 12GB data toc do cao moi thang trong vong 06 thang chi voi 600.000d khi dang ky goi Big120 - 06 thang cua VinaPhone 6TBIG120_DL_0849480052 
5 DATA 6THAGA 300,000 (TB) khuyen mai mien phi 100 GB data toc do cao moi thang trong vong 06 thang chi voi gia 300.000d khi dang ky goi cuoc 6THAGA cua VinaPhone 6THAGA_DL_0849480052 
6 DATA 6TMAXS 250,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc MAXS-06 thang  cua VinaPhone: uu dai 04 GB toc do cao moi thang trong vong 06 thang chi voi 250.000d 6TMAXS_DL_0849480052 
7 DATA BIG80 80,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc BIG80  cua VinaPhone: mien phi 4GB data toc do cao/ngay trong vong 30 ngay chi voi 80.000d BIG80_DL_0849480052 
8 DATA BIGSV 50,000 (TB) khuyen mai uu dai 05 GB data trong vong 30 ngay chi voi 50.000d khi dang ky goi cuoc BIGSV của VinaPhone BIGSV_DL_0849480052 
9 DATA D1500 1,500,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi D1500 cua VinaPhone: co ngay 15 GB  moi thang voi thoi han su dung 360 ngay chi voi 1.500.000 d  D1500_DL_0849480052 
10 DATA D2 10,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi MI_D2 cua VinaPhone: co 2GB ngay data toc do cao trong ngay chi voi 10000d D2_DL_0849480052 
11 DATA D500 500,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi D500 cua VinaPhone: uu dai 5GB data trong 12 thang D500_DL_0849480052 
12 DATA D500T 500,000 (TB) khuyen mai uu dai 05GB/tháng lien tuc trong 12 thang chi voi gia 500.000d khi dang ky goi cuoc D500 cho Sim thoai của VinaPhone D500T_DL_0849480052 
13 DATA D900 900,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi D900 cua VinaPhone: co ngay 09 GB  moi thang voi thoi han su dung 360 ngay chi voi 900.000 d  D900_DL_0849480052 
14 DATA DP89 89,000 (TB) khuyen mai mien phi 02GB data toc do cao/ngay trong vong 30ngay chi voi gia 89.000d khi dang ky goi cuoc DP89 cua VinaPhone DP89_DL_0849480052 
15 DATA EZMAX 70,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi EZ_MAX cua VinaPhone (5G/ tháng), hết dung lượng tốc độ cao dùng tốc độ thấp EZMAX_DL_0849480052 
16 DATA HT 25,000 (TB) khuyen mai mien phi 02GB data+Zalo+Zing MP3 khong gioi han trong 30 ngay chi voi gia 25.000d khi dang ky goi cuoc HEYT của VinaPhone HT_DL_0849480052 
17 DATA M10 10,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi MI_M10 cua VinaPhone: co ngay 50MB data toc do cao chi voi 10000d/thang M10_DL_0849480052 
18 DATA M25 25,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi MI_M25 cua VinaPhone: co ngay 150MB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 25.000  M25_DL_0849480052 
19 DATA M50 50,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi MI_M50 cua VinaPhone: co ngay 500MB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 50.000 M50_DL_0849480052 
20 DATA MAX 70,000 (TB) KM data sieu hap dan: Co ngay 3,8GB data toc do cao trong 30 ngay chi voi 70.000d khi dang ky goi MAX cua VinaPhone (khong gioi han luu luong (LL) truy cap, khi het LL toc do cao se chuyen ve toc do thuong ) MAX_DL_0849480052 
21 DATA MAX100 100,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi MAX100 cua VinaPhone: co ngay 5,8 GB  trong vong 30 ngay ( het luu luong truy cap toc do thuong) chi voi 100.000d  MAX100_DL_0849480052 
22 DATA MAXS 50,000 (TB) Khuyen mai data sieu hap dan: Co ngay 4GB data toc do cao trong 30 ngay chi voi 50.000d khi dang ky goi MAXS cua VinaPhone (het luu luong toc do cao se chuyen ve toc do thuong ) .  MAXS_DL_0849480052 
23 DATA MAXSV2 35,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc MI_MAXSV2 cua VinaPhone: co ngay 1,2 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 35.000d MAXSV2_DL_0849480052 
24 DATA SPEED79 79,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc SPEED79  cua VinaPhone: co ngay 2GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 79.000d SPEED79_DL_0849480052 
25 DATA THAGA 50,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi THAGA cua VinaPhone, uu dai mien phi 100GB data toc do cao tren dia ban (su dung ngoai dia ban giam xuong con 2GB) trong 30 ngay chi voi 50.000d THAGA_DL_0849480052 
26 COMBO 3TB100 250,000 (TB) Mien phi 250 phut noi mang + 250 SMS noi mang + Goi data MAX moi thang trong 03 thang chi voi 250000 khi dang ky goi cuoc B100 - 3 thang cua VinaPhone 3TB100_DL_0849480052 
27 COMBO 3TB129 322,500 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 10 phut + 30 phut ngoai mang +60SMS noi mang + goi data MAX100 moi thang trong 03 thang chi voi 322500 khi dang ky goi cuoc B129 - 3 thang cua VinaPhone 3TB129_DL_0849480052 
28 COMBO 3TB30 75,000 (TB) Mien phi 100 phut noi mang + 100 SMS noi mang + 300MB data  moi thang trong 03 thang chi voi 75000 khi dang ky goi cuoc B30 - 3 thang cua VinaPhone 3TB30_DL_0849480052 
29 COMBO 3TB50 125,000 (TB) Mien phi 250 phut noi mang + 250 SMS noi mang + goi data MAX moi thang trong 03 thang chi voi 125000 khi dang ky goi cuoc B50 - 3 thang cua VinaPhone 3TB50_DL_0849480052 
30 COMBO 3TB99 247,500 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 10 phut + 30 phut ngoai mang +60SMS noi mang + goi data MAX moi thang trong 03 thang chi voi 247500 khi dang ky goi cuoc B99 - 3 thang cua VinaPhone 3TB99_DL_0849480052 
31 COMBO 3TVD149 372,500 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 30 phut +200 SMS trong nuoc + 200 phut ngoai mang +4GB data/ngay  moi thang trong 03 thang chi voi 372500 khi dang ky goi cuoc VD129 - 3 thang cua VinaPhone 3TVD149_DL_0849480052 
32 COMBO 3TVD69 172,500 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 10 phut + 30 phut ngoai mang +60SMS noi mang + 2,4 GB data moi thang trong 03 thang chi voi 172500 khi dang ky goi cuoc VD69 - 3 thang cua VinaPhone 3TVD69_DL_0849480052 
33 COMBO 3TVD79 197,500 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 10 phut + 30 phut ngoai mang + 1GB data/ngay  moi thang trong 03 thang chi voi 197500 khi dang ky goi cuoc VD79 - 3 thang cua VinaPhone 3TVD79_DL_0849480052 
34 COMBO 3TVD99 247,500 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 10 phut + 1GB data/ngay  moi thang trong 03 thang chi voi 247500 khi dang ky goi cuoc VD99 - 3 thang cua VinaPhone 3TVD99_DL_0849480052 
35 COMBO B100 100,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc B100  cua VinaPhone: co ngay 250 phut goi noi mang+1,2 GB data+250 SMS noi mang trong vong 30 ngay chi voi 100000d B100_DL_0849480052 
36 COMBO B129 129,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc B129  cua VinaPhone: mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut+ 30 phut goi ngoai mang+ 1,2GB data + 60 SMS noi mang trong vong 30 ngay chi voi 129.000 d B129_DL_0849480052 
37 COMBO B12912T 1,290,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang <10 phut+60 SMS noi mang +30 phut ngoai mang+ MAX100 moi thang lien tuc trong 12 thang chi voi gia 1.290.000d khi dang ky goi cuoc B129 12T cua VinaPhone B12912T_DL_0849480052 
38 COMBO B1296T 645,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang <10 phut+60 SMS noi mang+30 phut ngoai mang+ goi MAX100 moi thang trong vong 06 thang chi voi gia 645.000d khi dang ky goi cuoc B129 6T cua VinaPhone B1296T_DL_0849480052 
39 COMBO B2506T 1,250,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang Vinaphone duoi 10 phut+500 phut co dinh VNPT+11GB toc do cao moi thang trong vong 06 thang chi voi gia 1.250.000d khi dang ky goi cuoc B250 6T cua VinaPhone B2506T_DL_0849480052 
40 COMBO B30 30,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi B30 cua VinaPhone :  Co ngay 100 phut goi noi mang+300 MB data+100 SMS noi mang trong vong 30 ngay chi voi 30.000d. B30_DL_0849480052 
41 COMBO B3012T 300,000 (TB) khuyen mai mien phi 100 phut noi mang Vinaphone+100 tin nhan noi mang+300MB data toc do cao moi thang trong vong 12 thang chi voi gia 300.000d khi dang ky goi cuoc B30 12T cua VinaPhone B3012T_DL_0849480052 
42 COMBO B306T 150,000 (TB) khuyen mai mien phi 100 phut noi mang Vinaphone+100 tin nhan noi mang+300MB data toc do cao trong vong 06 thang chi voi gia 150.000d khi dang ky goi cuoc B30 6T cua VinaPhone B306T_DL_0849480052 
43 COMBO B50 50,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi B50 cua VinaPhone: co ngay 250 phut goi noi mang+600 MB data+250 SMS trong vong 30 ngay chi voi 50.000d B50_DL_0849480052 
44 COMBO B5012T 500,000 (TB) khuyen mai mien phi 250 phut noi mang Vinaphone+250 tin nhan noi mang+600MB data toc do cao moi thang trong vong 12 thang chi voi gia 500.000d khi dang ky goi cuoc B50 12T cua VinaPhone B5012T_DL_0849480052 
45 COMBO B506T 250,000 (TB) khuyen mai mien phi 250 phut noi mang Vinaphone+250 tin nhan noi mang+600MB data toc do cao moi thang trong vong 06 thang chi voi gia 250.000d khi dang ky goi cuoc B50 6T cua VinaPhone B506T_DL_0849480052 
46 COMBO B50DLK 50,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi B50DLK cua VinaPhone: co ngay 250 phut goi noi mang+600 MB data+250 SMS trong vong 30 ngay chi voi 50.000d. B50DLK_DL_0849480052 
47 COMBO B50SV 50,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi B50SV cua VinaPhone: mien phi 250 phut noi mang VinaPhone+250 tin nhan noi mang VinaPhone+2GB data toc do cao (cuoc vuot goi 25d/50KB) chi voi 50.000d trong 30 ngay B50SV_DL_0849480052 
48 COMBO B99 99,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi B99 cua VinaPhone: mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut+ 30 phut goi ngoai mang+ 600Mb data + 60 SMS noi mang trong vong 30 ngay chi voi 99.000d B99_DL_0849480052 
49 COMBO B9912T 990,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang < 10 phut+60 SMS noi mang +30 phut ngoai mang+ 600MB data moi thang trong vong 12 thang chi voi  990.000d khi dang ky goi cuoc B99 12T cua VinaPhone B9912T_DL_0849480052 
50 COMBO B996T 495,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang < 10 phut+60 SMS noi mang VinaPhone+30 phut ngoai mang+ 600MB data moi thang trong 06 thang chi voi 495.000d khi dang ky goi cuoc B99 6T cua VinaPhone B996T_DL_0849480052 
51 COMBO BIEN50 50,000 (TB) khuyen mai uu dai 1000 P goi noi mang VinaPhone và 06 Gb data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi gia 50.000d khi dang ky goi cuoc BIEN50 của VinaPhone BIEN50_DL_0849480052 
52 COMBO BIEN50K 50,000 (TB) khuyen mai uu dai 100 phut thoai noi mang VNP + 04 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 50.000d khi dang ky goi BIEN50K cua VinaPhone. BIEN50K_DL_0849480052 
53 COMBO BT50 50,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc BT50  cua VinaPhone, mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10 phut+ 10 phut ngoai mang/thang+ 02 GB data toc do cao moi ngay trong vong 30 ngay chi voi 50.000d BT50_DL_0849480052 
54 COMBO BT50P 50,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang Vinaphone duoi 10 phut+10 phut ngoai mang+ 2GB data/ngay trong vong 30 ngay chi voi gia 50000 khi dang ky goi BT50P cua VinaPhone BT50P_DL_0849480052 
55 COMBO BT50P3T 120,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang Vinaphone duoi 10 phut+10 phut ngoai mang+2GB data/ngay trong vong 90 ngay chi voi gia 120.000 khi dang ky goi BT50P 3T cua VinaPhone BT50P3T_DL_0849480052 
56 COMBO BXTRA 70,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc BXTRA  cua VinaPhone: mien phi 250 phut noi mang VinaPhone+250 tin nhan noi mang VinaPhone+2,4GB data toc do cao chi voi 70.000đ trong 30 ngay BXTRA_DL_0849480052 
57 COMBO BXTRA6T 350,000 (TB) khuyen mai mien phi  250 phut goi noi mang Vinaphone+250 SMS noi mang VinaPhone+2.4GB toc do cao trong vong 06 thang chi voi gia 350.000d khi dang ky goi cuoc BXTRA6T cua VinaPhone BXTRA6T_DL_0849480052 
58 COMBO HEY 50,000 (TB) khuyen mai uu dai 100 phut thoai noi mang VNP + 04 GB data + truy cap Zing MP3/Zalo khong gioi han trong 30 ngay chi voi 50.000d khi dang ky goi HEY cua VinaPhone. HEY_DL_0849480052 
59 COMBO HEY125 125,000 (TB) Mien phi 1500 phut goi noi mang + 50 phut ngoai mang + 07 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 125.000d khi dang ky goi Hey125 của VinaPhone HEY125_DL_0849480052 
60 COMBO HEY145 145,000 (TB) Mien phi 1500 phut goi noi mang + 70 phut ngoai mang + 08 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 145.000d khi dang ky goi Hey145 của VinaPhone HEY145_DL_0849480052 
61 COMBO HEY195 195,000 (TB) Mien phi 2000 phut goi noi mang + 100 phut ngoai mang + 09 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 195.000d khi dang ky goi Hey195 của VinaPhone HEY195_DL_0849480052 
62 COMBO HEY90 90,000 (TB) Mien phi 1000 phut goi noi mang + 20 phut ngoai mang + 05 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 90.000d khi dang ky goi Hey90 của VinaPhone HEY90_DL_0849480052 
63 COMBO HEY90_6T 540,000 (TB) Mien phi 1000 phut goi noi mang + 20 phut ngoai mang + 05 GB data toc do cao moi thang trong vong 06 thang chi voi 540.000d khi dang ky goi Hey90-06 thang VinaPhone HEY90_6T_DL_0849480052 
64 COMBO HEY_12T 600,000 (TB) khuyen mai uu dai 100 phut thoai noi mang VNP + 04 GB data + truy cap Zing MP3/Zalo khong gioi han trong 30 ngay  lien tuc trong 12 thang chi voi 600.000d khi dang ky goi HEY_12T cua VinaPhone. HEY_12T_DL_0849480052 
65 COMBO HEY_3T 150,000 (TB) khuyen mai uu dai 100 phut thoai noi mang VNP + 04 GB data + truy cap Zing MP3/Zalo khong gioi han trong 30 ngay  lien tuc trong 03 thang chi voi 150.000d khi dang ky goi HEY_3T cua VinaPhone. HEY_3T_DL_0849480052 
66 COMBO HEY_6T 300,000 (TB) khuyen mai uu dai 100 phut thoai noi mang VNP + 04 GB data + truy cap Zing MP3/Zalo khong gioi han trong 30 ngay  lien tuc trong 06 thang chi voi 300.000d khi dang ky goi HEY_6T cua VinaPhone. HEY_6T_DL_0849480052 
67 COMBO HT50 50,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc HT50  cua VinaPhone, uu dai mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10 phut+ 10 phut ngoai mang/thang+ 02 GB data toc do cao moi ngay chi voi 50.000d HT50_DL_0849480052 
68 COMBO TG245 245,000 (TB) Mien phi 2500 phut goi noi mang + 200 phut ngoai mang + 200 SMS noi mang +10 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 245.000d khi dang ky goi TG245 của VinaPhone TG245_DL_0849480052 
69 COMBO TG345 345,000 (TB) Mien phi 4000 phut goi noi mang + 300 phut ngoai mang + 300 SMS noi mang +15 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 345.000d khi dang ky goi TG345 của VinaPhone TG345_DL_0849480052 
70 COMBO TG495 495,000 (TB) Mien phi 4000 phut goi noi mang + 500 phut ngoai mang + 500 SMS noi mang +20GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 495.000d khi dang ky goi TG495 của VinaPhone TG495_DL_0849480052 
71 COMBO VD10 1,500 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc VD10 cua VinaPhone: mien phi goi noi mang duoi 10 phut + 100 MB data toc do cao ( cuoc vuot goi 75d/50KB)  chi voi 1500d/ngay VD10_DL_0849480052 
72 COMBO VD100 100,000 (TB) Khuyen mai  dang ky goi VD100  cua VinaPhone :mien phi cac cuoc goi noi mang VinaPhone <10 phut +500 phut goi co dinh VNPT +100 SMS noi mang + 3GB data/ngay chi voi 100.000d/tuan VD100_DL_0849480052 
73 COMBO VD129 129,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc VD129 cua VinaPhone: mien phi cuoc cac cuoc goi noi mang < 20 phut va 100 SMS + 100 phut goi ngoai mang + 3GB data toc do cao/ngay trong vong 30 ngay chi voi 129.000d. VD129_DL_0849480052 
74 COMBO VD149 149,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi VD149 cua VinaPhone: mien phi cuoc cac cuoc goi noi mang < 30 phut + 200 SMS noi mang + 200 phut goi ngoai mang + 4GB data toc do cao/ngay trong vong 30 ngay chi voi 149.000d VD149_DL_0849480052 
75 COMBO VD14912T 1,490,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang< 30 phut+200 tin nhan noi mạng/thang+200 phut ngoai mang/thanv+4GB data/ngay trong 12 thang chi voi 1.490.000d khi dang ky goi cuoc VD149_12T cua VinaPhone. VD14912T_DL_0849480052 
76 COMBO VD1496T 745,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang < 30 phut+200 tin nhan noi mạng+200 phut ngoai mang+4GB data /ngay trong vong 06 thang chi voi gia 745.000d khi dang ky goi cuoc VD149 6T cua VinaPhone. VD1496T_DL_0849480052 
77 COMBO VD2 2,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc VD2  cua VinaPhone: mien phi 20 phut goi noi mang + 500MB data moi ngay chi voi 2.000d/ngay VD2_DL_0849480052 
78 COMBO VD30 30,000 (TB) Khuyen mai co ngay 200MB data moi ngay và 200 phut goi noi mang trong vong 30 ngay chi voi 30.000d khi dang ky goi cuoc VD30  cua VinaPhone VD30_DL_0849480052 
79 COMBO VD300 300,000 (TB) Khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang VinaPhone <10 phut+ co 200 phut co dinh VNPT+100 SMS trong nuoc + 100 phut ngoai mang + 11GB data trong vong 30 ngay chi voi 300.000d,  VD300_DL_0849480052 
80 COMBO VD350 350,000 ((TB) Khuyen mai dang ky goi VD350  cua VinaPhone: mien phi cac cuoc goi noi mang VinaPhone, co dinh VNPT <10 phut +100 SMS+ 200 phut ngoai mang+100GB data toc do cao trong 30 ngay chi voi 350.000d VD350_DL_0849480052 
81 COMBO VD400 400,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc VD400  cua VinaPhone: mien phi cac cuoc goi noi mang <10 phut+200 phut co dinh VNPT+300 SMS trong nuoc + 300 phut ngoai mang + 18GB data trong 30 ngay chi voi 400.000d VD400_DL_0849480052 
82 COMBO VD50 50,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc VD50  cua VinaPhone: mien phi cac cuoc goi duoi 10 phut noi mang VinaPhone + 200 phut co dinh VNPT + 2GB data/ngay chi voi 50.000d/tuan VD50_DL_0849480052 
83 COMBO VD500 500,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi VD500 cua VinaPhone mien phi cac cuoc goi noi mang <10 phut+300 phut co dinh VNPT +200 SMS + 500 phut ngoai mang +25GB data toc doc cao trong vong 30 ngay chi voi 500.000d VD500_DL_0849480052 
84 COMBO VD69 69,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi VD69 cua VinaPhone: mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut+ 30 phut goi ngoai mang+2,4GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 69.000 d VD69_DL_0849480052 
85 COMBO VD6912T 690,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut+30 phut ngoai mang+ 2.4 GB data toc do cao moi thang trong vong 12 thang chi voi gia 690.000d khi dang ky goi cuoc VD69 12T cua VinaPhone. VD6912T_DL_0849480052 
86 COMBO VD696T 345,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut+30 phut ngoai mang+ 2.4 GB data toc do cao moi thang trong vong 06 thang chi voi gia 345.000d khi dang ky goi cuoc VD69 6T cua VinaPhone. VD696T_DL_0849480052 
87 COMBO VD79 79,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc VD79 cua VinaPhone: mien phi cuoc goi noi mang cac cuoc goi duoi 10 phut va 30 phut goi ngoai mang + 1GB data toc do cao/ngay trong vong 30 ngay chi voi 79.000d. VD79_DL_0849480052 
88 COMBO VD7912T 790,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang Vinaphone duoi 10 phut+30 phut ngoai mang+ 1 GB data toc do cao/ngay trong vong 06 thang chi voi gia 790.000d khi dang ky goi cuoc VD79 12T cua VinaPhone. VD7912T_DL_0849480052 
89 COMBO VD796T 395,000 (TB) khuyen mai mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut+30 phut ngoai mang/thang+ 1 GB data/ngay moi thang lien tuc trong vong 06 thang chi voi gia 395.000d khi dang ky goi cuoc VD79 6T cua VinaPhone. VD796T_DL_0849480052 
90 COMBO VD89 89,000 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 20P + 50 phut goi ngoai mang + 02GB/ ngay trong vong 30 ngay chi voi 89.000d khi dang ky goi cuoc VD89 của VinaPhone VD89_DL_0849480052 
91 COMBO VD89K 89,000 (TB) Mien phi cuoc goi noi mang <= 20P + 50 phut goi ngoai mang + 02GB/ ngay trong vong 30 ngay chi voi 89.000d khi dang ky goi cuoc VD89 của VinaPhone VD89K_DL_0849480052 
92 COMBO VD99PLUS 99,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc VD99PLUS  cua VinaPhone: mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut+ 60 GB data toc do cao trong vong 30 ngay chi voi 99.000 d VD99PLUS_DL_0849480052 
93 THOẠI+SMS 3TC69 172,500 (TB) Mien phi 1500 phut noi mang + 30 phut ngoai mang +30 SMS trong nuoc moi thang trong 03 thang chi voi 172500 khi dang ky goi cuoc C69 - 3 thang cua VinaPhone 3TC69_DL_0849480052 
94 THOẠI+SMS 3TC89 222,500 (TB) Mien phi 1500 phut noi mang + 60 phut ngoai mang + 60 SMS trong nuoc moi thang trong 03 thang chi voi 222500 khi dang ky goi cuoc c89 - 3 thang của VinaPhone 3TC89_DL_0849480052 
95 THOẠI+SMS ALO35_12T 420,000 (TB) Khuyen mai uu dai mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10 phut + 10 phut ngoai mang/ thang trong vong 12 thang khi dang ky goi cuoc ALO35_12T cua VinaPhone chi voi 420.000d ALO35_12T_DL_0849480052 
96 THOẠI+SMS ALO35_6T 210,000 (TB) Khuyen mai uu dai mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10 phut + 10 phut ngoai mang/ thang trong vong 06 thang khi dang ky goi cuoc ALO35_6T cua VinaPhone chi voi 210.000d ALO35_6T_DL_0849480052 
97 THOẠI+SMS C15 2,500 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc C15  cua VinaPhone: mien phi 15 phut goi noi mang + 15 tin nhan noi mang VinaPhone  chi voi 2500d/ngay C15_DL_0849480052 
98 THOẠI+SMS C50 5,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi C50 cua VinaPhone: mien phi 50 tin nhan noi mang VinaPhone + 50 phut noi mang VinaPhone chi voi 5000d/ngay C50_DL_0849480052 
99 THOẠI+SMS C69 69,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi C69 cua VinaPhone: co ngay 1500 phut goi noi mang + 30 SMS noi mang + 30 phut ngoai mang chi voi chi voi 69.000 d trong 30 ngay C69_DL_0849480052 
100 THOẠI+SMS C6912T 690,000 (TB) khuyen mai mien phi  1500 phut goi noi mang Vinaphone+30 SMS noi mang VinaPhone+30 phut ngoai mang trong vong 12 thang chi voi gia 690.000d khi dang ky goi cuoc C69 12T cua VinaPhone C6912T_DL_0849480052 
101 THOẠI+SMS C696T 345,000 (TB) khuyen mai mien phi  1500 phut goi noi mang Vinaphone+30 SMS noi mang VinaPhone+30 phut ngoai mang trong vong 06 thang chi voi gia 345.000d khi dang ky goi cuoc C69 6T cua VinaPhone C696T_DL_0849480052 
102 THOẠI+SMS C89 89,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi C89 cua VinaPhone: co ngay 1500 phut goi noi mang + 60 phut goi ngoai mang+ 60 SMS trong nuoc trong vong 30 ngay chi voi 89.000d C89_DL_0849480052 
103 THOẠI+SMS C8912T 890,000 (TB) khuyen mai mien phi  1500 phut goi noi mang Vinaphone+60 SMS noi mang VinaPhone+60 phut ngoai mang trong vong 12 thang chi voi gia 890.000d khi dang ky goi cuoc C89 12T cua VinaPhone C8912T_DL_0849480052 
104 THOẠI+SMS C896T 445,000 (TB) khuyen mai mien phi 1500 phut goi noi mang /thang+60 SMS noi mang VinaPhone/thang+60 phut ngoai mang/thang trong vong 06 thang chi voi 445.000d khi dang ky goi cuoc C89 6T cua VinaPhone C896T_DL_0849480052 
105 THOẠI ALO29 29,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc ALO29  cua VinaPhone, uu dai mien phi cac cuoc goi noi mang duoi 10 phut doi voi cac thue bao trong nhom và phut goi ngoai mang trong vong 30 ngay chi voi 29.000d ALO29_DL_0849480052 
106 THOẠI ALO35 35,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi ALO35 cua VinaPhone:  uu dai mien phi cuoc goi noi mang duoi 10P+ 10p ngoai mang trong vong 30 ngay chi voi 35000d. ALO35_DL_0849480052 
107 THOẠI GV35 35,000 (TB) khuyen mai mien phi  cuoc goi noi mang< 10 phut+10 phut ngoai mang moi thang chi voi 35.000d/ thang khi dang ky goi cuoc GV35 cua VinaPhone GV35_DL_0849480052 
108 THOẠI KB 10,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc KETBAN  cua VinaPhone: mien phi 2000 phut goi toi nhom thue bao VinaPhone, co dinh/Gphone VNPT (toi da 05 so dien thoai/nhom) trong vong 30 ngay chi voi 10.000d KB_DL_0849480052 
109 THOẠI TN20 6,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc TN20  cua VinaPhone: mien phi 20 phut trong nuoc chi voi 6000d/ngay TN20_DL_0849480052 
110 THOẠI V10 1,000 (TB) Ban da nhan duoc loi moi dang ky goi V10 cua VinaPhone: Co ngay 10 phut goi noi mang mien phi trong vong 24h chi voi 1000d. V10_DL_0849480052 
111 THOẠI V10K 10,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc V10K cua VinaPhone: mien phi cuoc goi noi mang duoi 10 phut chi voi 10.000d/thang V10K_DL_0849480052 
112 THOẠI V10MP 1,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc V10MP  cua VinaPhone: mien phi noi mang VinaPhone duoi 10 phut chi voi 1000d/ngay V10MP_DL_0849480052 
113 THOẠI V30K 30,000 (TB) Khuyen mai mien phi cac cuoc goi noi mang <10 phut  va 30 phut goi co dinh VNPT, 20 phut goi ngoai mang trong vong 30 ngay chi voi gia 30.000d  khi dang ky goi cuoc V30K cua VinaPhone V30K_DL_0849480052 
114 THOẠI VMAX 3,000 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc Vmax  cua VinaPhone: mien phi noi mang duoi 10 phut chi voi 3000d/ngay VMAX_DL_0849480052 
115 SMS S50 3,500 (TB) Khuyen mai dang ky goi cuoc S50  cua VinaPhone: mien phi 50 tin nhan noi mang VinaPhone chi voi 3500d/ngay S50_DL_0849480052 
           
    Ghi chú: Dấu_ là khoản trống    
    Điện thoại hỗ trợ: 0849480052 hoặc 0918104777   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây